Construíndo Sons!

Construíndo SonsO Plan Nacional de Bandas de Música en Galicia, iniciouse en agosto do 2015, coa presentación da Banda Sinfónica Infantil de Galicia o que continuou coa presentación da Banda Sinfónica Xuvenil de Galicia en 2017.

Entre os seus obxetivos, destacan no ámbito da composición:

  • Recuperar composicións de autores galegos, transcribilas ou adaptalas e dificultade, editalas, gravalas en CD/Video e difundilas a toda a sociedade.
  • Fomentar e apoiar ós novos compositores galegos; difundindo, editando e interpretando as súas composicións.

É por elo, que despois da Convocatoria de selección de músicos 2018 para as xiras deste verán abrimos o prazo da Convocatoria “Construíndo Sons”, dirixida ós compositores galegos.

Sobre Construíndo Sons:

Programa dirixido a compositores galegos, menores de 30 anos.

Abrese un prazo ata o 15 de xuño, para que remitan ó seguinte email: bandasinfonicadegalicia@yahoo.es  unha ou varias composicións para banda que desexen que sean interpretadas, editadas baixo o sello da ANDB e grabadas nun documental.

A partir do 16 de xuño, os directores musicais da BSIG e BSXG seleccionarán as obras que estimen oportunas e que se adapten tanto en dificultade, plantilla ou calidade ós proxectos a levar a cabo este verán baixo o título das xiras “Sons de Amizade”.

As obras non teñen porque ser inéditas, ainda que sí non deben de estar editadas. A Asociación Nacional de Directores de Banda, grazas á colaboración e apoio da Secretaría Xeral de Cultura da Xunta de Galicia, farase cargo da súa edición en soporte físico e dixital. No 2019, estas partituras poránse a disposición gratuita de todas as agrupacións que desexen ter esta edición.

Os compositores ou compositoras seleccionados para este programa están convidados a asistir ós ensaios previos e concertos no que se programen as súas obras, tanto na BSIG como na BSXG.

Con esta convocatoria pretendemos dar a coñecer o traballo que realizan os novos compositores, dándolles a posibilidade de ter obras editadas e difundilas a través da ANDB e o Plan Nacional de Bandas de Música (PNDB)

Anuncios
Publicado en 2018, Sin categoría | Deja un comentario

Sons de Amizade, a nova xira 2018 da BSIG e BSXG

Sons de Amizade é o título das xiras  que realizarán as Bandas Sinfónicas Infantil e Xuvenil de Galicia neste 2018 e que levarán o seus Sons ás terras do Eume, Ortegal e o Baixo Miño.

Unha das máis grandes satisfaccións é a de contar con grandes amigos. Co paso do tempo a amizade fortalécese sen darnos conta. Esa convivencia a través da nosa afición pola música, os gustos e intereses comúns,  compartindo preocupacións, alegrías, triunfos e ca seguridade de contar cun apoio incondicional dos nosos compañeiros da banda.

A esencia da amizade radica nos valores, que son o cimento das relacións duradeiras, porque a nosa amizade sobrepasa con moito a  superficialidade, sen quedarnos co anecdótico, a broma, os bos momentos ou estar permanentemente en disposición para o que se ofreza.

“A música é un  arte para compartir, non para competir. É algo que olvidamos  habitualmente e que dificulta a unión e conexión entre escolas, conservatorios, bandas…  e músicos. Nos encontros do 2017, a xuventude galega demostrounos a gran calidade humana e musical que teñen. Tan só fai falla que os apoiemos e creamos que se pode construir un horizonte mellor para as nosas agrupacións”

Todo elo a través da amizade como leitmotiv da música, da  convivencia, da vida!

Publicado en 2018 | Deja un comentario

Selección de Músicos 2018 (BSIG e BSXG)

BandasazzFORMULARIO Banda Sinfónica Infantil

FORMULARIO Banda Sinfónica Xuvenil

Documental 2017 (click aquí)

O encontro da Banda Sinfónica Infantil de Galicia terá lugar entre os días 14-19 de Agosto en As Pontes (A Coruña), realizando dous concertos (Ortigueira, As Pontes). Poden participar nenos e nenas galegos que teñan entre os 9 e 15 anos nas datas do encontro.

O encontro da Banda Sinfónica Xuvenil de Galicia terá lugar entre os días 21-26 de Agosto en O Rosal (Pontevedra), realizando dous concertos (Goián, O Rosal). Poden participar rapaces e rapazas galegos/as que teñan entre os 14 e 20  anos nas datas do encontro.

(Os rapaces/as que teñan 14 e 15 anos nas datas dos encontros poderán presentarse ás dúas bandas, infantil e xuvenil, tendo en conta a vía de acceso que en cada unha se contempla)

Toda a información sobre o proxecto educativo, os obxectivos así como o organigrama de ambas agrupacións pódese encontrar na web: https://bandasinfonicadegalicia.com/

Incluimos unha Guía para Pais que podes descargar: INFORMACIÓN EXTENDIDA E GUÍA PARA PAIS (CLICK AQUI)

Ámbolos dous encontros contarán con profesores colaboradores, monitores de tempo libre titulados, así como actividades culturais e de ocio.

Cada compoñente das Bandas estará cuberto por un seguro de responsabilidade civil e outro de accidente, entregándoselle ademais unha camiseta da agrupación e un diploma no transcurso do encontro.

Todas as novidades iranse publicando a través da web e nas redes sociais.

Hai tres modalidades de participación:

a) Asistencia ao Encontro Musical (70€)

b) Asistencia ao Encontro Musical + Xantar (120€)

c) Asistencia ao Encontro Musical + Pensión Completa (240€)

En todas as modalidades está incluída a viaxe en autobús e a comida nos desprazamentos.

A organización poñerá un número de teléfono de contacto permanente durante o encontro.

Quen pode formar parte da Banda Sinfónica Infantil de Galicia (BSIG)?

Poderán formar parte dela nenos e nenas galegos ou con residencia en Galicia, que teñan entre os 9 e 15 anos no transcurso do encontro.  A Banda Sinfónica Infantil estará formada en torno ós 50 compoñentes (frauta, óboe, fagot, requinto, clarinete, clarinete baixo, saxofón alto, saxofón tenor, saxofón barítono, trompeta, trompa, trombón, bombardino, tuba, violoncello, contrabaixo e percusión).

Sede para ensaios,  comida e albergue: 

Conservatorio de As Pontes (Ensaios)

Colexio de As Pontes (Albergue)

Restaurante por determinar (Comidas)

Concertos:

18 de agosto, 20:00h. (Teatro da Beneficencia. Ortigueira)

19 de agosto, 20:00h. (Auditorio Municipal. Cine Alovi. As Pontes)

Directores:

Abel Riveira e Quique Lagares

Profesores colaboradores:

Directores de Banda e mestres de diferentes conservatorios e escolas de música de Galicia

Actividades culturais e de ocio propostas:

Visitas guiadas por As Pontes e Ortigueira, Piscina,  gravación de documental sobre a BSIG,…

PROCESO DE SELECCIÓN:

A BSIG é unha banda representativa. O seu proceso de selección non será competitivo senón que se fará seguindo os seguintes apartados:

1) Por o lugar de procedencia/residencia (facendo plural e representativa no posible á Banda Sinfónica Infantil de Galicia)

2) Por idade e nivel do curso (escola/conservatorio) que realiza

3) Por un criterio de paridade entre nenos e nenas.

4) OPCIONAL: VIDEO (*)

(*) Para a Banda Sinfónica Infantil o envío de video é opcional (non será por sí mesmo determinante para a selección final. Soamente servirá como referencia para o criterio de selección por procedencia)

Os vídeos non superarán os 5 minutos de duración, onde o/a candidato/a interprete unha obra de libre elección.

Pódense enviar ó email: bandasinfonicadegalicia@yahoo.es a través de plataformas como wetransfer.

O video (ou en información adxunta) deberá incluir o nome e apelidos do/a rapaz/a correspondente, en caso contrario desestimarse a súa valoración.

As solicitudes faranse vía internet, cubrindo o seguinte formulario de pre-inscrición antes do 20 de maio. Cada candidato comprométese a asistir na súa totalidade ós ensaios e concertos programados.

O 1 de xuño comunicarase por e-mail os resultados da convocatoria, abríndose un prazo para formalizar a inscrición que rematará o 11 de xuño. Realizarase unha lista reserva da que se fará uso en caso de producirse algunha baixa. O prazo para formalizar a inscrición dos/das candidatos/as seleccionados como reserva concluirá o 18 de xuño:

FORMULARIO DE SOLICITUDE PARTICIPACIÓN BSIG 2018 (CLICK AQUI)

Quen pode formar parte da Banda Sinfónica Xuvenil de Galicia (BSXG)?

Poderán formar parte dela rapaces e rapazas galegos/as ou con residencia en Galicia, que teñan entre os 14 e 20 anos no transcurso do encontro.  A Banda Sinfónica Xuvenil estará formada en torno ós 50 compoñentes (frautín, frauta, óboe, corno inglés, fagot, requinto, clarinete, clarinete baixo, saxofón alto, saxofón tenor, saxofón barítono, trompeta, trompa, trombón, trombón baixo, bombardino, tuba, violoncello, contrabaixo, e percusión).

A BSXG xurde da consolidación do proxecto da Banda Sinfónica Infantil de Galicia, e da continuidade á labor pedagóxica que se leva facendo durante dous anos. Para a conformación desta banda buscaranse, ademais dos obxectivos da BSXG, o valor tanto pedagóxico do encontro, como artístico dos seus membros, inquedanzas musicais, así como a predisposición por mellorar e de facer da práctica do instrumento algo incorporable ó cotiá da vida.

Incluimos unha Guía para Pais que podes descargar: INFORMACIÓN EXTENDIDA E GUÍA PARA PAIS (CLICK AQUI)

Sede para ensaios:

Auditorio Municipal de O Rosal (Pontevedra)

 Comidas e albergue: 

Restaurante por determinar (Comidas)

Colexio de O Rosal (Albergue)

Concertos:

25 de agosto, 20:00h. Auditorio de Goián (Concello de Tomiño)

26 de agosto, 20:00h. Auditorio Municipal de O Rosal

Directores:

David Llano e Carlos Diéguez

Profesores colaboradores e Solistas:

Directores de Banda e mestres de diferentes conservatorios e escolas de música de Galicia

Actividades culturais e de ocio propostas:

Visitas guiadas polos pobos nos que se realicen os concertos, charlas, masterclass, grabación de documental sobre a BSXG,…

Dentro do proceso de selección, valorarase positivamente a versatilidade ou o dominio de instrumentos como o frautín, corno inglés, saxo tenor, barítono, requinto ou clarinete baixo, trombón baixo.

O proceso de selección farase seguindo os seguintes apartados:

1) Por a gravación enviada (*)

2) Por versatilidade, no caso dos instrumentos anteriormente citados (marcar cada un deles no formulario de inscrición)

3) Por  nivel do curso (escola/conservatorio) que realiza

4) Por o lugar de procedencia/residencia (facendo plural e representativa no posible á Banda Sinfónica Xuvenil de Galicia)

5) Por un criterio de paridade entre rapaces e rapazas.

(*) OBLIGATORIO: Envío de Video.

Os vídeos non superarán os 5 minutos de duración, onde o/a candidato/a interpretará unha pequena peza ou un movemento dunha obra de libre elección. (Non é necesario o acompañamento de piano).

Pódense enviar ó email: bandasinfonicadegalicia@yahoo.es a través de plataformas como wetransfer, link de youtube…; ou a través de WhatsApp ó 633830540 (decindo o nome e apelidos antes do comezo da interpretación ou adxuntando esta información).

O video (ou en información adxunta) deberá incluir o nome e apelidos do/a rapaz/a correspondente, en caso contrario desestimarse a súa valoración.

No caso da especialidade de percusión valorarase positivamente que a gravación de video conteña fragmentos tanto de parches coma de láminas.

As solicitudes faranse vía internet, cubrindo o seguinte formulario de pre-inscrición antes do 20 de maio. Cada candidato comprométese a asistir na súa totalidade ós ensaios e concertos programados.

O 1 de xuño comunicarase por e-mail os resultados da convocatoria, abríndose un prazo para formalizar a inscrición que rematará o 11 de xuño. Realizarase unha lista reserva da que se fará uso en caso de producirse algunha baixa. O prazo para formalizar a inscrición dos/das candidatos/as seleccionados como reserva concluirá o 18 de xuño:

FORMULARIO DE SOLICITUDE PARTICIPACIÓN BSXG 2018 (CLICK AQUI)

Bandasazz

Publicado en 2018, Sin categoría | Deja un comentario

As Pontes, Sede da Banda Sinfónica Infantil de Galicia 2018 (BSIG)

xira 2018. BSIGA Banda Sinfónica Infantil de Galicia (2015) nace como proposta da Asociación Nacional de Directores de Banda (ANDB), enmarcada no programa educativo Vientos del Mañana do “Plan Nacional de Bandas”.

Non é sen máis unha agrupación musical, senón un sincero programa educativo cultural que usa á Banda como ferramenta formativa e de unión entre os novos músicos galegos procedentes de diferentes espazos e ámbitos educativos e culturais como conservatorios, escolas de música ou bandas populares; sendo o único proxecto existente no que se une tanto a formación regrada ca non regrada e a súa vez ca cultura popular dos nosos pobos: as bandas populares. 
As Bandas transmitiren valores como o traballo en equipo, unión, cooperación, disciplina, respecto, compromiso ou solidariedade; o que fai da Banda Sinfónica un instrumento vivo.
 
A Banda Sinfónica Infantil de Galicia (BSIG) terá como sede o Concello de As Pontes no ano 2018. A candidatura do Conservatorio Profesional de Música de As Pontes de García Rodríguez foi a seleccionada para levar a cabo este ano o proxecto musical que reúne a 70 nenos e nenas de entre 9 a 15 anos procedentes de toda Galicia.
 
AS DATAS DOS CONCERTOS DA XIRA 2018
 
Encontro da Banda Sinfónica Infantil de Galicia (14 ó 19 de agosto. Sede en As Pontes)
Concertos:
18 de agosto, 20h. Teatro da Beneficencia de Ortigueira.
19 de agosto, 20h. no Auditorio Municipal Cine Alovi de As Pontes
Banda Galicia. Reunion As Pontes
Fotografía da sinatura de acordo:
 
Abel Riveira (Director Artístico da Banda Sinfónica Infantil de Galicia 2018), Carlos
Diéguez (Director da Escola de Música  Concello de Ortigueira), José Alén (Concelleiro de As Pontes) e José Manuel Campello (Director do Conservatorio de As Pontes)
Publicado en 2018 | Deja un comentario

Videos dos Concertos de Sons de Gallaecia (BSIG e BSXG)

En Youtube xa podedes ver os concertos da Banda Sinfónica Infantil de Galicia e o da Banda Sinfónica Xuvenil de Galicia; dentro da xira 2017 “Sons de Gallaecia”

 

Publicado en 2017, Sin categoría | Deja un comentario

Sons de Gallaecia (Documental)

(GAL)

Presentamos o Documental-Resumo da Xira 2017 da Banda Sinfónica Infantil de Galicia (BSIG) e da Banda Sinfónica Xuvenil de Galicia (BSXG).

(Recomendavos velo en calidade 1080HD)

Esperamos que vos guste e que o compartades!

(ES)

Presentamos el Documental-Resumen de la Gira 2017 de la Banda Sinfónica Infantil de Galicia (BSIG) y la Banda Sinfónica Xuvenil de Galicia (BSXG).

(Os recomendamos verlo en calidad 1080HD)

Esperamos que os guste y que lo compartáis!

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Candidaturas para as Sedes (2018-2020)

Selección de Sedes 2018-2020No ano 2015 preséntase a Banda Sinfónica Infantil de Galicia, consolidándose nos encontros de 2016 e 2017. A Banda Sinfónica Xuvenil de Galicia preséntase en agosto do 2017 contando cun notorio éxito. É intención da Asociación Nacional de Directores de Banda (ANDB) a de seguir fomentando estos proxectos pertencentes ó Plan Nacional de Bandas (PNDB).

 

 

BSXG:

xira 2018 bsxgPara o ano 2018, Galicia contará xa cunha sede  para a Banda Sinfónica Xuvenil de Galicia; non obstante búscase candidaturas para albergar concertos desta banda nas datas do encontro.

Todas as Solicitudes para os anos 2019 e 2020 son benvidas.

BSIG:

Para o ano 2018 ábrese o prazo para procurar unha sede para a Banda Sinfónica Infantil de Galicia.

Todas as Solicitudes para os anos 2019 e 2020 son benvidas.

Cada banda, nos meses de xullo-agosto, contará cun Encontro Musical, seguido de varios concertos.

Dende a ANDB queremos dar a oportunidade de albergar as sedes dos encontros (2018-2020) a todos os concellos, bandas, escolas ou conservatorios de Galicia. Motivo polo que facemos unha invitación a presentar candidaturas a todas as entidades interesadas.

A presentación de candidaturas estará  aberta ata o 23 de Decembro. A candidatura será única (para a banda infantil/banda xuvenil). Un comité organizativo formado por membros da Asociación Nacional de Directores de Banda decidirá cales son as  mellores propostas, tanto para a banda infantil como para a banda xuvenil, que se adaptan ós proxectos a desenvolver para os encontros musicais 2018-2020.

Os formularios cubertos, serán enviados por email a: bandasinfonicadegalicia@yahoo.es

FORMULARIO SOLICITUDE SEDE (CLICK AQUI)

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario